Monthly Archive:: september 2015

Proggen i Sverige

Proggen är en musikgenre starkt förknippad med hippierörelsen och vänsterpolitiskt engagemang. Proggfenomenet var som störst under
Författare : tobias Datum: sep 14, 2015